På Svenska

Oy Kuljetus K. Grahn Transport Ab

Tjänster

  • Styckegodstransporter
  • Linjetrafik
  • Utrikestrafik, Norden & Europa
  • Terminaltjänster

Kontaktuppgifter:
Gesällgatan 1
10900 Hangö
Finland

tel. +358 20 7424450
fax +358 19 2481546
Ralf Grahn +358 400 486191
e-mail: grahn@kgrahntransport.com

(c) Oy Kuljetus K.Grahn Transport Ab